Zajęcia indywidualne

 

Zajęcia indywidualne – jest to propozycja dla tych dzieci, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą wziąć udziału w kursie grupowym. Przed kursem częstotliwość nauki dobiera się z rodzicami/opiekunami dziecka. Zalety takiej formy zajęć to maksymalizacja efektów poprzez dostosowanie tempa nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych słuchacza. W czasie kursu jest możliwość skupienia się w większej mierze na podniesieniu tych umiejętności słuchacza, które wymagają poprawy.

W czasie zajęć lektor poświęca dziecku całą uwagę, poprawia i eliminuje wszystkie jego błędy na bieżąco.

© 2014 by LONDONCONNECT Szkoła językowa projektowanie stron www