Dlaczego Londonconnect?

 

Co nas wyróżnia?

 

Nauczanie języka obcego w szkołach do tej pory skupiało się zbytnio na opisywaniu języka i jego zasad, a za mało na praktycznym jego wykorzystaniu. 

W naszej szkole prowadzimy zajęcia na zasadach naturalnego przyswajania języka, w sposób zapewniający okazję do uczestnictwa w sytuacjach, które są jak najbardziej zbliżone do sytuacji z życia codziennego.

Słuchaczom należy dać odpowiedni bodziec do nauki. Nauka o systemie danego języka nie powinna nigdy być głównym celem zajęć. Zawsze celem nadrzędnym jest komunikacja. Dziecko na początku uczy się języka nie przez uczenie się jego zasad, lecz przez słuchanie, zapamiętywanie i ćwiczenie słów i wyrażeń koniecznych do nazywania rzeczy z jego najbliższego otoczenia. Nie jest to jakiś abstrakcyjny proces, lecz sytuacje mające miejsce tu i teraz. Dzięki temu ma szansę szybko nauczyć się sprawnej komunikacji.

Ćwiczenia lekcyjne w naszej szkole są projektowane tak, żeby odzwierciedlały autentyczną komunikację językową. Jest to najlepsza droga do wykształcenia kompetencji komunikacyjnych. Naukę języka jako systemu łączymy z nauką umiejętności wypowiadania się, uzyskiwania i przekazywania informacji, załatwiania określonych spraw.

 

Większa część zajęć prowadzona jest w języku obcym. 

© 2014 by LONDONCONNECT Szkoła językowa projektowanie stron www