Korzyści i zalety


Jak dzięki pobytowi i nauce za granicą rozwija się nasze dziecko?

Nic tak nie motywuje do uczenia się, nie angażuje emocjonalnie, nie kształtuje myślenia wyższego rzędu jak komunikacja z drugim człowiekiem, szczególnie gdy porównamy ją z zadaniami, które jedynie symulują komunikację. W czasie pobytu w kraju anglojęzycznym uczniowie mogą samodzielnie interpretować zjawiska kulturowe, łączyć nową wiedzę z już nabytą, dokonać ewaluacji tej wiedzy oraz zdobytych kompetencji.

Każdy wyjazd daje uczniom możliwość usamodzielnienia się, umożliwia odejście od nauczania nakazowego, które jest odgórnie sterowanym oraz które uniemożliwia uczenie się zgodnie z własnym stylem. Jest to swoisty sprawdzian życiowy, który daje jakże ważną motywację do dalszej nauki.

 

 

© 2014 by LONDONCONNECT Szkoła językowa projektowanie stron www