Metoda nauczania


Nasza metoda nauczania

Nauka języka obcego to czasochłonny i skomplikowany proces, który stanowczo różni się od tego jak przyswajamy nasz rodzimy język. W naszej szkole staramy się przyspieszyć proces poznawania drugiego języka poprzez stwarzanie sytuacji podobnych do tych, jakie mają miejsce, gdy dorastamy. Zastanów się - co sprawia, iż dziecko przyswaja język w błyskawicznym tempie? To, że dziecko w oczach zaczyna panować nad językiem to fakt, iż każdego dnia wypowiada się do niego setki, o ile nie tysiące słów i zdań! Dziecko jest uczestnikiem sytuacji, które mają miejsce tu i teraz i dzięki temu szybko się uczy, gdyż celem nadrzędnym jest dla niego przekazanie informacji, komunikowanie się. Podobne sytuacje powinno stwarzać się w czasie nauki języka obcego po to, aby słuchacz mógł stanąć przed problemem jaki niesie komunikacja twarzą w twarz, zmierzyć się z nim oraz przełamać barierę językową.

Nauka w naszej szkole jest podzielona między niezbędną naukę o strukturze języka i jego zasadach oraz przyswajanie języka poprzez tzw. „intake”, czyli to, co uczeń przyjmuje z tego, z czym się spotkał. Są to znaczące ćwiczenia komunikacyjne wykonywane na zajęciach, które imitują sytuacje, jakie mogą nas spotkać w prawdziwym życiu.

© 2014 by LONDONCONNECT Szkoła językowa projektowanie stron www